Women in red kommer till Visby

Karin Schenck-Gustafsson och Alexandra Charles.

55 kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdom varje dag. Och dödligheten ökar bland kvinnor mellan 35 och 44 år. Den 6 – 30 mars genomförs en stor kampanj, ”Woman in Red”, landet runt för kvinnors hjärtan. Den 8 mars kommer Woman in Red-Turnén till Visby.

– Mer forskning och framförallt mer jämställd forskning behövs. Med Woman in Red-kampanjen vill vi sprida kunskap och samla in pengar till forskning om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar, säger Alexandra Charles, ordförande och grundare av 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Trots att dödligheten har minskat under senare år gäller detta inte yngre kvinnor, varken insjuknande eller dödlighet. Yngre kvinnor har sämre riskprofil och högre dödlighet jämfört med äldre kvinnor. Det är främst hos kvinnor mellan 35 – 44 år med dåliga socioekonomiska förhållanden (lågutbildade förvärvsarbetande) som ökningen sker.

Orsakerna och frågetecknen är många, därför behövs mer forskning. Ett viktigt samband är depression som är en betydande riskfaktor för hjärtinfarkt och hjärtdöd. Depression ökar kvinnans risk med 50 procent. Bland yngre och medelålders kvinnor finns ett starkare samband än hos män i samma ålder mellan depression och hjärtinfarkt och hjärtdöd. Högt blodtryck, rökning och diabetes är också orsaker som ökar risken hos kvinnor mer än hos män.

Varje år drar den rikstäckande kampanjen Woman in Red igång för att sprida kunskap och dra in pengar till den här viktiga forskningen. 2017 deltar 23 städer mellan den 6 – 30 mars. Kampanjen är ett är ett samarbete mellan 1,6 & 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Enligt Karin Schenck-Gustafsson, professor och överläkare i hjärtsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset är kvinnor fortfarande underrepresenterade i många kliniska studier och ofta saknas köns- och genusperspektiv. Genom ökade forskningsanslag och kunskap med fokus på kvinnohjärtat inom såväl vården som bland allmänheten kan fler liv räddas.

Insamlade medel från kampanjen går direkt till insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Woman in Red-kampanjen har i 12 år delat ut stipendier till forskning på kvinnohjärtat.

Woman in Red 2017 – seminarier och underhållning över hela landet:

1,6 & 2,6 miljonerklubben kommer med start 6 mars att anordna Woman in Red-kvällar över hela landet med kunskap, kultur och underhållning i fokus. Föreläsningar om hjärthälsa och livsstil varvas med artistframträdanden och modevisningar i rött.

Källa: 1,6 & 2,6 miljonerklubben