Upplagesiffrorna fortsätter rasa för GA och GT

Upplagekurvorna för morgontidningarna på Gotland pekar allt snabbare nedåt och GA och GT minskar med ca 4%. En milstolpe är nådd då GT:s upplaga nu är under 10 000 ex.

Dagstidningarnas upplagor har drastiskt minskat de senaste åren och raset fortsätter. På Gotland tappar de Norrköpingsägda morgontidningarna Gotlands Allehanda (GA) 300 ex och Gotlands Tidningar (GT) 400 ex i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades i början av mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar nya siffror från Tidningsstatistik. GA har idag en upplaga på 7 200 (-300, -4%) och GT 9 900 (-400, -3,9%).

Motsvarande siffror 2005 var 10 600 för GA och 12 900 för GT.

TIDNINGSSTATISTIK 2016 (TS)
Tidning Upplaga Ändring Proc Fullt bet. Friex.
Gotlands Allehanda 7 200 −300 −4 6 100 500
Gotlands Tidningar 9 900 −400 −3,9% 8700 500
17 100

 

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se