Folkmusik till alla!

Folkmusik idag något för alla, Kulturföreningen Roxy arrangerar många olika slag av spelningar. Vi vill gärna stödja det experimentella, nyskapande eller innovativa i musiken.

Folkmusik, vad är det för något? Ska här försöka beskriva skillnaden till andra musikformer.

Begreppet folkmusik förekom i flera länder nära oss på 1700-talet och genom tiderna har begreppet stått för flera olika musikstilar.
Idag tänker man nog mer på att det är spelmansmusik när man hör begreppet folkmusik. Ofta har folkmusiken uppstått och förts vidare inom allmogen, musiken brukar ställas i motsats till konstmusik och populärmusik.
Populärmusiken har ofta lånat de konstnärliga uttrycken från folkmusiken när det gäller visor. Det händer att man försöker att använda ordet folkmusik utanför Europas gränser, men då känns inte folkmusik som den rätta benämningen.
Ofta har den musiken samma sociala bakgrund som vår och musikerna brukar inte behärska eller använda notskrift. Den här musikformen brukar vi kalla Världsmusik.

Folkmusiken i Sverige har många rötter i visor, locklåtar, omgjorda psalmer, bruksmusik och dans-festmusik. Spridningen av musiken är stor över hela landet, många landskap, städer, socknar och byar har sina egna karakteriska profil.
Influenser få vi också ifrån andra närliggande länder runt Östersjön men även från England, Irland och Nederländerna.
Folkmusik är en improvisationskultur, musiken görs mycket ofta på gehör och spelas med stora mått av förändringar och anpassas till den egna stilen.
Vem som skrivit musiken är inte lätt att spåra eftersom det ofta varit många inblandade i melodierna. Våra folkmusiker idag har ofta blandningar av den traditionella stilen och moderna former. Ofta blandas även genrer som världsmusiken och jazzen.

Vi i Kulturföreningen Roxy värnar verkligen Folkmusiken och vill alltid få kontakt med likasinnade som vill föra traditioner vidare.
Just nu planeras inför sommaren evenemang som Roxy stöder, tre ord/musik-föreställningar med Eva Sjöstrand och musiker under arbetsnamnet Triptyk, utifrån Evas böcker om Grodda, Hide och Vike.
Vike blir förmodligen i juli, Grodda i augusti och Hide är inte bestämt tid för ännu.

Vi kommer också att stödja en gotländsk folkmusikkonsert på temat ”Gotlandstoner”, på Folkan i Hemse i juli, i anslutning till Zornmärkesuppspelningarna (27 juni- 1 juli) och i samarrangemang med Gotlands spelmansförbund.
På konserten släpps samtidigt ringpärmsupplagan av Gotlandstoner, som ju Roxy gett ut i faksimil upplagal tidigare. Alla artister ombeds att under sin del av konserten spela minst en låt ur gotlandstoner.
Artister vi hoppas komma är Gunnfjauns kapell (hela eller delar), Erik och Clara Ronström, Marie och Marcus, Julia Västberg, Maria Wernberg, Sofia Lilja, Hillevi Knutas, Jonas Söderström mfl.

Vi kommer informera om exakta tider via annonser och affischering om alla våra musikaktiviteter!

/ Bosse Bjällstrand
Styrelseledamot
Kulturföreningen Roxy