Gotlands egen spindelkvinna prisad

Kajsa Mellbrand Pristagare Artdatabankens naturvårdspris 2017 Foto. Mikael Wallerstedt

Film- och förlagsbranschen har Spindelmannen. Gotland har Spindelkvinnan. Kajsa Mellbrand tilldelades ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 för att hon lyft intresset för spindlar.

Kajsa Mellbrand är biolog från Skåne som jobbar på Länsstyrelsen Gotland. Just spindlar har alltid intresserat henne. Som forskare studerade hon spindlars roll i strandekosystem. Kajsa upptäckte då att det inte finns så många spindelkunniga i Sverige.

När intressegrupper på nätet tog fart på 2010-talet var det många bland insektsfolket som tyckte att det var svårt att förstå hur man kunde tycka att det var roligt att titta på småkryp som har fler än sex ben. Med tiden fick Kajsa allt mer förfrågningar och för att samordna detta skapade hon facebookgruppen ”Spindelnätet” och så småningom en kompletterande hemsida. Facebookgruppen har nästan 3700 medlemmar och växer stadigt.

Den 5 april prisades hon för sin gärning att sprida kunskap om småkryp och natur. Då fick Kajsa motta ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 i samband med en ceremoni på SLU i Uppsala.

Juryns motivering: ”För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur.”

Källa: SLU