Ny cirkulationsplats i Visby

Flexkorsningen som länge har varit ett problem. Nu ska den byggas om till en cirkulationsplats. Foto Anders Stenström.

Tisdagen den 18 april påbörjas bygget av en cirkulationsplats i korsningen Norra Hansegatan, Atlasgatan och Broväg i Visby.

Det är den så kallade Flexkorsningen som länge har varit ett problem. Nu ska den byggas om till en cirkulationsplats. Det blir bland annat ytterligare en avfart, in till Flexhuset.

Dessutom kommer den att smalnas av så det blir en säkrare trafikmiljö. Ombyggnationerna beräknas kosta närmare fem miljoner kronor, som till största delen finansieras av en privat finansiär. Arbetet beräknas pågå till september.

Källa: Region Gotland. Foto: Anders Stenström.