Ratta Grönt rekryterar fyra testpiloter

Kampanjen Ratta Grönt håller precis på att rekrytera fyra testpiloter som ska få chans att prova en el- eller gasbil i 6 månader. Projektet är till 100 % finansierat av Energimyndigheten och har som mål att öka den gotländska allmänhetens kunskaper om lokala alternativa drivmedel och fossilbränslefria fordon.
  –Nu är vi igång, säger energi- och klimatrådgivare Anna Bäckstäde. Kampanjen drivs av Region Gotlands energi- och klimatrådgivning under 2017.

Förnybar energi.
Gotland har kommit långt när det gäller övergång från fossil till förnybar energi inom uppvärmning och elenergiproduktion.
Fjärrvärmen på Gotland är till största delen förnybar och vi får ca 50 % av vår elenergi från vindkraften på ön. Nu gäller det att fortsätta arbetet och även komma igång med omställningen inom transportsektorn. Vi har utmärkta möjligheter att minska våra koldioxidutsläpp även från biltrafiken.

Infrastruktur för gas och elfordon
Sedan några år tillbaka finns det mycket bra förutsättningar för gas- och elfordon på ön. Detta eftersom infrastrukturen för gasmackar och laddstationer byggts ut kraftigt. På Gotland finns nu fyra gasmackar, två i Visby, en i Alva på södra ön och en i Lärbro på norra. Under åren har också ett femtiotal laddstolpar för elfordon installerats runt om på ön. De flesta finns vid besöksmål och livsmedelsbutiker och dessa laddare kräver en lite längre laddtid.
Som komplement till dessa finns nu också fyra snabbladdare där elbilen på ca 30 minuter kan laddas till 80 %. Det finns två i Visby, en i Hemse och en i Fårösund. Gotland har numera bäst förutsättningar i landet för gas- och elfordon.

Biogas, vind- och solel
Det som känns extra bra är att vi kan producera fordonsgas och elenergi här på ön av gotländska naturresurser. Den fordonsgas som tankas på ön kommer från lokalproducerad biogas. Biogasen produceras genom rötning av våra matrester, gödsel, slakteriavfall, avloppsslam och grönmassa. Därefter renas och komprimeras biogasen till fordonsgas.
En elbil kräver ca 2 000 kWh för att köras 1 500 mil, den energin kan du själv producera under ett år via 15 kvadratmeter solceller på ditt tak. Den som inte själv har möjlighet att producera solel kan köpa gotländsk vindkraft el och köra sin elbil på ren el.

Testpiloter
Kampanjen kommer att anlita fyra testpiloter som under cirka 6 månader kommer att få köra en el-eller gasbil. Under perioden kommer testpiloterna dokumentera och kommunicera sina upplevelser och erfarenheter i sociala medier.

Följ testpiloterna i deras vardag på Facebook och Instagram via Ratta Grönt.
Läs mer på www.gotland.se/rattagrönt.

Synas i det gotländska samhället
Ratta Grönt kommer under året att finnas med och synas i det gotländska samhället på många olika ställen.
Kampanjen och tespiloterna kommer bland annat besöka några större livsmedelsbutiker, idrotts- och kulturevenemang, marknader, större arbetsplatser och skolor. Vi kommer också att synas på många olika offentliga platser så som bibliotek och i olika väntrum under året.

Visse du att…

…en privatperson som kör 1 500 mil per år med en bensinbil som drar 0,7 liter per mil släpper ut 2 800 kg koldioxid.
• Vid byte till en biogasbil ger det en minskning till 400 kg koldioxid per år.
• Vid byte till elbil minskar både koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen minskar med mer än 13 000 kWh per år och koldioxidutsläppet blir endast 100 kg om bilen körs på nordisk elmix.
• Här kan du hitta tankställen för fordonsgas i hela Sverige www.gasbilen.se
• Hitta elladdning i hela norden www.uppladdning.nu