Hjälp gotlänningarna att bli fler – sök Gotlandsstipendiet

Arlabonden, Jessica Hermansson, före detta stockholmare.

Fler än 11 000 stockholmare väljer gotländska raukar, stränder och kalkstensbrott som sin närmaste granne under sommarhalvåret. Men samtidigt vill Gotland öka sin fasta befolkning. För att hjälpa gotlänningarna att bli fler introducerar nu Arla Gotlandsstipendiet – en möjlighet för ett stockholmspar att starta ett nytt liv på ön.

Varje år reser hundratusentals stockholmare till Gotland och nästan 6 000 hushåll i
Stockholm har fritidshus på ön. Under våren 2017 har stockholmarna också fått möjligheten
att uppleva Gotland på hemmaplan när de gotländska Arlaböndernas ekomjölk kom till
Stockholm. Nu introducerar Arla Gotlandsstipendiet – ett stipendium som gör det möjligt för
ett stockholmspar att uppleva ölivet på riktigt och samtidigt hjälpa gotlänningarna att nå
målet att bli 65 000 invånare år 2025.

En före detta stockholmare som har bytt storstaden mot gårdslivet på Gotland är Arlabonden
Jessica Hermansson. Nu uppmanar hon stockholmarna att söka Gotlandsstipendiet.
– När jag flyttade till Gotland för 14 år sedan år sedan var det en dröm som blev verklighet.
Jag trivs verkligen bra här, men vi måste bli fler på ön. För mig är det jätteviktigt att få fler
att flytta till hit för att ön ska leva året om och för att vi ska kunna fortsätta att hålla
landskapen öppna, säger Jessica Hermansson.

Gotland har i dag drygt 58 000 invånare, men vill öka sin fasta året runt-befolkning. Målet är
att bli 65 000 invånare år 2025. Inflyttarbyrån, som är en del av Region Gotland och
Inspiration Gotland, arbetar för en positiv befolkningsutveckling. Sara Cederlund,
projektledare på Inflyttarbyrån, hoppas nu på att fler ska upptäcka ön.
– Gotland är en plats som kännetecknas av närhet, hållbar tillväxt och livsglädje. Och vi
hoppas såklart att Gotlandsstipendiet gör att fler upptäcker Gotland som ett långsiktigt
boendealternativ, säger Sara Cederlund.

Fakta om Gotlandsstipendiet
Gotlandsstipendiet är ett initiativ som gör det möjligt för ett stockholmspar att flytta till
Gotland och bo i ett hus på ön kostnadsfritt under perioden september till december 2017.
Bakgrunden till initiativet är att Gotland önskar öka sin fasta året runt-befolkning. Genom
Gotlandsstipendiet vill Arla hjälpa gotlänningarna att nå visionen om att bli 65 000 invånare
på ön år 2025. Läs mer och sök här. Se också filmen med Jessica från Gotland här.

Källa: Arla Ko Gotlandsmjölk