Sjukvården på väg mot oberoende av inhyrd personal

På bilden ses f v: Josefin Söderström (sjuksköterska),Rosalinda Nordling (undersköterska) och Shaheed Nadim (ST-läkare).
Inom två år ska hälso- och sjukvården vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten. Inom förvaltningen drivs arbetet på bred front utifrån en handlingsplan.

I hälso- och sjukvårdsförvaltningens plan för ett minskat beroende av hyrpersonal går åtgärder för att behålla och rekrytera vårdpersonal som en röd tråd. Bättre arbetsmiljö, garanti för fortbildning och nya arbetssätt är några ut av förvaltningens långsiktiga fokusområden.

Arbete på bred front
– Vi arbetar på bred front och utgår från en handlingsplan med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet där behållaperspektivet är viktigt för oss, konstaterar hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

– Utöver ovan nämnda åtgärder pågår arbete för att utveckla ledarskap och medarbetarskap, utveckla befintligt rekryteringsarbete och även prova nya rekryteringskanaler, arbeta aktivt med bemanningsplanering för att kunna bedöma behovet av kompetens idag och i framtiden och aktivt se över ersättningsnivåerna baserat på analyser av marknadsläget, säger Nina Ljung HR-chef och huvudansvarig för arbetet.

– Före sommaren har vi bland annat sett över och justerat lönenivåerna för IVA-sjuksköterskor och barnmorskor som halkat efter i löneutvecklingen, säger Nina Ljung. Vi har dessutom genomfört dialogmöten med sjuksköterskor på lasarettet och distriktsläkare i primärvården för att bolla tankar och idéer kring hur vi bättre ska kunna behålla och rekrytera fler kollegor, säger hon.

Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal. Det har hittills inte lyckats. Tvärtom har beroendet och kostnaderna ökat generellt i landstingen, även på Gotland. 2016 kostade hyrpersonalen i hälso- och sjukvården 74 miljoner kronor. Med ett oberoende av hyrpersonal får sjukvården i stället möjlighet att lägga extrakostnaderna för hyrpersonal där pengarna gör större nytta. Och den här gången är förutsättningarna att lyckas bättre än vid tidigare försök.

Källa: Region Gotland