Gute Alltjänst är på alerten

Loggan Gute Alltjänst syns tydligt på skåpbilen.

Gute Alltjänst har bra transportfordon när det är dags för jobb med att fälla träd.

– Vi är nöjda med den nya ”stripningen” och nu kommer det inte vara någon tvekan att man vilka som är på ingång när vi kommer med bilen på våra trädfällningar eller strubbfräsningar, säger Gute Alltjänst.