Politiker i patientnämnder kommer till Visby

Den 14-15 november är det dags för politikerna i patientnämnderna runt om i Sverige att komma till Visby. Vartannat år är det presidiekonferens och patientnämnderna turas om att sköta värdskapet.

Temat för dagarna är ”Tillsammans för patientens bästa”. Programmet innehåller såväl aktuella föreläsningar som interaktiva workshops. Det kommer att ges goda möjligheter för deltagarna att diskutera med varandra.

Ny lagstiftning gäller från årsskiftet och den innebär att det kommer att bli lättare för patienterna att veta vart man ska vända sig för att klaga på vården. Det är vården som i första hand ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående. Patientnämnderna kommer att få ett utökat uppdrag att stödja och hjälpa patienter och närstående som vill klaga.

Vården och patientnämnderna är ”första linjen” i det nya klagomålssystemet.

Patientnämnderna får också ett utökat uppdrag att se till att klagomålen gör nytta i utvecklingen av vården.

Syftet med dagarna är att ge politiker i patientnämnderna möjlighet att träffas och få fortbildning samt att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor som berör alla.

Cirka 90 personer deltar i konferensen som äger rum på Wisby Strand den 14-15 november.

Detta inlägg finns i sin helhet på Region Gotland hemsida http://www.gotland.se/view.rss?page=1003&lev=0&t=0&c=0&list=NEWS

DELA
Region Gotland

Region Gotland är en svensk kommun med ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten genom länsstyrelsen.