26 miljoner kronor till unikt gotländskt digitaliseringsprojekt.

Nu ska gotlänningarna få tillgång till smarta, digitala tjänster! Region Gotlands storsatsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen får EU-finansiering med 26 miljoner kronor. Projektet som heter DISA, är unikt i Sverige.

Nu är det alltså klart att projektet DISA – Digital samhällsbyggnad – får EU-finansiering med 26 miljoner kronor. Detta innebär att Region Gotland nu gör en storsatsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet omfattar att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering och upprätta en kartportal på webben. Det ingår även att förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform och anpassa data för e-arkivering.

– Vi ser projektet som ett viktigt steg för tillväxt, ett hållbart samhällsbyggande och att för möta medborgarnas behov av smarta digitala tjänster, säger samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg.

Medlen kommer från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1. Projektet genomförs under tre år med start i januari 2018.

– Vi är mycket glada att det här projektet vi satsat på nu kan starta. Finansieringen betyder i förlängningen att företag och medborgare kan hitta planeringsunderlag för sina projekt, göra sin ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende, säger Karl-Allan Nordblom, ordförande byggnadsnämnden.

– Det finns många kommuner och myndigheter som har byggt upp olika typer av e-tjänster och digitala verktyg. Region Gotlands utvecklingsprojekt är unikt då det tar ett brett grepp och innefattar många delar sammantaget, säger Isabel Enström, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.

Mer information: www.gotland.se/disa

För frågor kontakta:

Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör

johan.aberg@gotland.se, 0498-26 93 11

Märta Syrén, projektledare

marta.syren@gotland.se, 0498-26 91 81

Detta inlägg finns i sin helhet på Inspiration Gotland hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/inspirationgotland/news

DELA
Inspiration Gotland

Inspiration Gotland AB ägs av Region Gotland och har uppdraget att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination. Syftet är att få fler människor att besöka, leva, verka och mötas på Gotland året om.