Viktiga signaler i medarbetarenkät

Region Gotland har motiverade medarbetare som trivs på jobbet. Medarbetarenkäten pekar också ut flera utvecklingsområden.

Medarbetarenkäten är ett viktigt redskap för Region Gotland i arbetet med arbetsmiljö, internkommunikation och arbetsgivarvarumärke. Den ger tydliga indikationer på var vi behöver åtgärda problem, men också vad som är bra och kan förstärkas ytterligare.

2016 genomfördes ingen enkät och när den nu återkommer är det till stor del i ny skepnad, med ett verktyg som ännu mer kan stödja den efterföljande dialogen och bidra till utvecklingen av våra verksamheter. Resultatet är med anledning av detta bara jämförbart i vissa delar med tidigare års resultat.

– Vi ser framför allt resultaten som underlag för det fortsatta jobbet ute i verksamheterna. Det är genom dialogen i vardagen vi verkligen kan komma åt det som behöver förbättras så att vi blir en ännu bättre arbetsplats att utvecklas i, säger Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson.

Många medarbetare är motiverade i sitt arbete, tycker det är kul att gå till jobbet och känner sig i hög grad respekterade sin av chef och sina kollegor. Få känner sig diskriminerade. Högst resultat får regionen i indexet Hållbart medarbetarengagemang som även förbättrats sedan förra mätningen. Det finns även många utvecklingsområden. Förtroendet för förvaltnings-
ledningarna är lågt och få känner att värderingarna genomsyrar arbetet. Det finns konflikter, många med koppling till arbetsfördelning och planering.

På frågan som mäter attraktiv arbetsgivare ”hur troligt är det att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän?”, har många av medarbetarna svarat lågt.

– Våra medarbetare gör Gotlands viktigaste jobb. Tillsammans måste vi skapa en kultur där fler är stolta över att arbeta i Region Gotland, och beredda att berätta det. Det är avgörande för om vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare till morgondagens välfärd, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Detta inlägg finns i sin helhet på Region Gotland hemsida http://www.gotland.se/view.rss?page=1003&lev=0&t=0&c=0&list=NEWS

DELA
Region Gotland

Region Gotland är en svensk kommun med ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten genom länsstyrelsen.