Staten sviker igen

Målet för Ekokommunen Gotland är att bli självförsörjande på el. Vi har potential att bygga ut både sol och vindkraft och projekt pågår för lagring av el. Cementa undersöker också möjligheterna till en elektrifiering av hela sin fabrik. Förra sommaren kom Svenska Kraftnäts helt otroliga beslut om att avbryta planeringen för en ny elkabel till Gotland. Detta sätter nu många käppar i hjulen för utvecklingen av alternativ energi.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Centerpartiet Gotland hemsida https://www.centerpartiet.se/lokal/gotland/startsida/nyheter/rss-flode.html

DELA
Centerpartiet Gotland
Vi jobbar för ett nytt ledarskap på Gotland. Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik.  Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.