Tillsammans utvecklar Gotland Almedalsveckan

Kostnadsutvecklingen under Almedalsveckan riskerar att stänga ute besökare och arrangörer. Tillsammans med besöksnäringen vill huvudarrangörsgruppen och Region Gotland hitta lösningar för framtiden och bjuder in till en workshop kring hur Gotland gemensamt värnar om Almedalsveckans framtid.

Almedalsveckan har sedan den improviserade starten 1968 utvecklats till världens största öppna demokratiska mötesplats, och är besöksmålet Gotlands ojämförligt största evenemang både till antalet besökare och till den ekonomiska omsättningen.

Tillväxten sedan millennieskiftet har varit enorm. 2001 innehöll det officiella programmet 52 evenemang, 2017 var antalet evenemang 4 062 – en ökning med ofattbara 7 712 procent.

Medaljens baksida är att veckan fått en tilltagande växtvärk. Priser för lokaler, teknik, mat och boende drivs upp av marknadsläget.

– Att företag och privatpersoner utnyttjar tillfället när det finns kapitalstarka kunder som är beredda att betala är inget konstigt. Det finns dock stora risker med detta, säger Eva Ahlin, nytillträdd ordförande för huvudarrangörsgruppen.

– Den största risken är att den demokratiska mötesplatsen Almedalsveckan får färre röster när aktörer utan näringslivets betalningsförmåga – exempelvis ideella organisationer, ungdomsförbund och mindre kommuner – trängs undan.

En annan risk handlar om en ren överlevnadsfråga för Almedalsveckan. Om prisutvecklingen fortsätter i den takt som varit under de senaste fem-tio åren är det en högst påtaglig risk att en punkt nås när tillräckligt många arrangörer inte längre kan motivera kostnaden.

– Vi har under de senaste åren märkt ökad kritik mot kostnadsläget under Almedalsveckan, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. Om detta innebär att man väljer att stanna hemma kan luften snabbt gå ur veckan, eftersom en stor del av attraktionskraften är just att ”alla är där”.

Mot den här bakgrunden vill huvudarrangörsgruppen tillsammans med Region Gotland, som värd för Almedalsveckan, jobba mer aktivt tillsammans med det gotländska näringslivet för att se till att veckan även under nästa 50-årsperiod kan fortsätta utvecklas som den fantastiska mötesplats den är i dag.

– Tappar Almedalsveckan i dragningskraft kan det få ekonomiska konsekvenser för det gotländska samhället, inte minst besöksnäringen. Även Gotlands starka varumärke skulle få sig en rejäl törn, säger Mia Stuhre.

Den 23 januari bjuder huvudarrangörsgruppen och Region Gotland in representanter från näringslivet till en workshop kring kostnadsutvecklingen under Almedalsveckan.

Detta inlägg finns i sin helhet på Region Gotland hemsida http://www.gotland.se/view.rss?page=1003&lev=0&t=0&c=0&list=NEWS

DELA
Region Gotland
Region Gotland är en svensk kommun med ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten genom länsstyrelsen.