Först helheten sedan delar

Gotland är bland mycket annat idrottens ö och då behövs bra idrottsanläggningar. Högst på listan står sedan många år simhall. Gotland behöver ett nytt bad framöver det är såväl politik som allmänhet överens om – en simhall som kan används av alla, både för lek och rörelse, simundervisning och motions- och idrottsträningar. I regionens långtidsplanering har vi också politiskt tidigare varit helt överens om att de närmaste åren har vi inte råd att bygga något nytt bad med hänsyn till de stora investeringar som behövs i regionens övriga verksamheter bl a skola, förskola, vatten och avlopp. Planen har därför varit att en förstudie för simhall ska ligga färdig år 2021. Vi måste börja med att få en överblick av helheten och under 2018 skulle en anläggningsstrategi tas fram. Där vi får en helhetsbild av behovet och hur vi skall satsa och investera framöver. Det är i helheten vi måste börja.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Centerpartiet Gotland hemsida https://www.centerpartiet.se/lokal/gotland/startsida/nyheter/rss-flode.html

DELA
Centerpartiet Gotland
Vi jobbar för ett nytt ledarskap på Gotland. Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik.  Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.