Oro över kostnadsläget

Eva Nypelius angående Regionens bokslut: Jag är glad över att region Gotland gör ett så positivt resultat samtidigt som jag känner oro framåt. Vi är mitt i högkonjunkturen och då skall vi ha bra resultat eftersom en stark konjunktur påverkar genom ökade skatteintäkter och ökad befolkning. Högkonjunkturen bidrar också till stora vinster från fastighetsförsäljningar med 84 miljoner kronor och lägre lånekostnader. 

 Detta inlägg finns i sin helhet på Centerpartiet Gotland hemsida https://www.centerpartiet.se/lokal/gotland/startsida/nyheter/rss-flode.html

DELA
Centerpartiet Gotland
Vi jobbar för ett nytt ledarskap på Gotland. Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik.  Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.