Varför är den rödgröna majoriteten emot konkurrensneutralitet i primärvården?

Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. Att våra Gotländska småföretag kan växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat är oerhört viktigt. Ett bra företagsklimat är viktigt för det är i de små företagen som 4 av 5 nya jobb skapas. För att säkra en bra välfärd framåt måste vi underlätta för att fler jobbar och bidrar till vår gemensamt finansierade vård, skola och omsorg.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Centerpartiet Gotland hemsida https://www.centerpartiet.se/lokal/gotland/startsida/nyheter/rss-flode