Kommuner, forskare och näringsliv på Baltic Sea Future – översvämningar och andra effekter av klimatförändringarna på agendan

Baltic Eye paddling in the archipelago of Stockholm, Sweden, 2014 Photo: Oskar Kihlborg

Vad händer med Östersjön och hur påverkas omkringliggande regioner och kommuner av klimatförändringarna? Ledande klimatforskare, politiker, kommuner, finanssektorn och innovationsföretag möts på Baltic Sea Future den 8-9 mars i Stockholm.

– Det här är en ödesfråga. Vi ser redan effekterna i form av översvämningar och vattenbrist. Klimatförändringarna påverkar Östersjön, våra städer, vår hälsa och vår ekonomi, säger Marmar Nekoro, projektledare och programansvarig för Baltic Sea Future.

Några av punkterna i programmet:

  • Aktuell forskning: Professor Kevin Noone, forskare i kemisk meteorologi
  • Aktuell forskning: Professor Kevin Anderson, klimatforskare
  • Baltic Sea Action Plan och Agenda 2030: Krista Kampus CBSS
  • Innovationstävling: Nya innovationer, bland annat om koldioxidåtervinning, tävlar i BONUS RETURN-projektet
  • Regionala exempel: bland annat om Stockholm, Gotland och om 44 polska städers arbete
  • Anpassning av städer: Karolina Skog, miljöminister, Akko Karlsson, Regionförbundet Kalmar län, Gunnar Söderholm, Stockholms stad, Pär Holmgren, Länsförsäkringar
  • Grön finansiering: Alexander Schenk från European Investment Bank, Ugis Zanders från regeringen i Lettland, Cecilia Repinski VD på Stockholm Green Digital Finance samt Magnus Billing VD på Alecta.

Innehållet handlar på en övergripande nivå om kopplingarna mellan klimat och Östersjön, vad regioner och kommuner gör för att motverka klimatförändringarna och för att anpassa och förbereda sig – och hur man samverkar på bästa sätt.

– Det blir allt tydligare att tekniska innovationer inte kan lösa alla utmaningar. Det är bråttom att agera och ledarskapet som städer och näringsliv visar är viktigt för att klara målen, säger Marmar Nekoro.

Källa: Baltic Sea Future