Centerpartiet och Liberalerna välkomnar försvarets återetablering på Gotland.

Centerpartiet och Liberalerna reserverar oss och avslår regionstyrelsens yttrande om avslag på Försvarsmaktens ansökan om nytt miljötillstånd för Tofta skjutfält till förmån för eget yttrande. Förslag till yttrande från C och L angående miljötillstånd för Tofta skjutfält  

 Detta inlägg finns i sin helhet på Centerpartiet Gotland hemsida https://www.centerpartiet.se/lokal/gotland/startsida/nyheter/rss-flode