Start Partners - Centerpartiet Gotland

- Centerpartiet Gotland

Välkommen till Centerpartiet Gotlands "samlingssida" hos Gotland Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas "Veckans annons" samt annan relaterad information. Besök Centerpartiet Gotlands egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Staten sviker igen

Målet för Ekokommunen Gotland är att bli självförsörjande på el. Vi har potential att bygga ut både sol och vindkraft och projekt pågår för lagring av el. Cementa undersöker också möjligheterna till en elektrifiering av hela sin fabrik. Förra sommaren kom Svenska Kraftnäts helt...

Ambitionerna för företagsklimatet måste omsättas i praktiken

Eva Nypelius skriver idag på Gotlänningens ledarsida: "Gotland är ett småföretagarlän och därför är företagsklimatet så viktigt för framtida jobb och utveckling. Vid senaste fullmäktigesammanträdet tog regionen beslut om ytterligare ett program för förbättrat företagsklimat. Programmet är bra men nu måste det också bli...

Varför man säljer är fortfarande oklart

Vid årets sista fullmäktigemöte blev det mycket diskussion om fastighetsförsäljningar. För mig och Centerpartiet finns alltför många frågor runt försäljningen av Almedalsbiblioteket och delar av Universitetets lokaler. Den rödgröna majoriteten med stöd av Moderaterna har drivit på försäljningen. En försäljning helt emot Region Gotlands...

Skänk inte bort över 20 miljoner

- Nu säljer vi under värderat pris (regionens värdering 209 miljoner) och skänker bort över 20 miljoner av skattebetalarnas pengar säger Eva Nypelius (C). - Ska man sälja så skall det göras som ett samlat med tydliga motkrav på investeringar i studentlägenheter och...

Patriarkala strukturer och personligt ansvar

Statistiken från Brottsförebyggande rådet talar sitt entydiga språk: De senaste fyra åren har antalet anmälda sexualbrott ökat med ungefär det dubbla. Betydligt fler kvinnor än män drabbas, nämligen 4,1% mot 0,6% av männen (2016). Att det förhåller sig så är ju inte helt överraskande....

Centerpartiet på Gotland söker Valombudsman

  Vi söker dig som älskar att träffa folk, är driven och gillar att ta egna initiativ. Du är självständig men också inriktad på lagarbete och gillar att samarbeta. Erfarenhet av Centerrörelsen eller någon av dess närliggande organisationer är meriterande, men inte obligatoriskt....

Kampen mot diskriminering måste fortsätta

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella,trans- och queerpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.

Höststämma där vi firar 100 år!

  Gotlands distrikt av Centerpartiet fyller 100 år i år! På höststämman 18 november har vi Jubilemumsfest med dans till Zaesarz, alla medlemmar välkomna med sällskap. På stämman fastställer vi riksdagslistan till valet 2018 och påbörjar nominering till fullmäktige. Läs mer...

Pilotprojekt ”Power to gas” till Gotland!

  Centerpartiets klimat- och energipolitiske talesperson, riksdagsledamoten Rickard Nordin, var på Gotland torsdagen 12 oktober. Då besökte vi GEAB och fick höra bakgrunden till deras beslut om att inte ansluta mer mikroproduktion. Under sitt besök på Gotland berättade Rickard om att Centerpartiets budgetmotion...

Gotlänningar på Förbundstämma!

Centerpartiet på Gotland har sex ombud på partiets Förbundsstämma i Malmö. Från vänster på bilden ser ni Anki Wallin, Bibbi Olsson, Stefan Nypelius, Gabriella Hammarskjöld, Lars Thomsson och Joakim Samuelsson. Med på stämman är förstås också vår distriktsordförande Eva Nypelius, som sitter i Partistyrelsen...