Start Partners - Centerpartiet Gotland

- Centerpartiet Gotland

Välkommen till Centerpartiet Gotlands "samlingssida" hos Gotland Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas "Veckans annons" samt annan relaterad information. Besök Centerpartiet Gotlands egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Allianspartierna Centerpartiet och Moderaterna tillstyrker Försvarsmaktens ansökan

  På Miljö- och Hälsoskyddsnämnden tidigare idag röstade majoriteten igenom sitt förslag där de avstyrker Försvarsmaktens ansökan. Centerpartiet och Moderaterna i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden lade ett eget förslag där vi istället tillstyrker ansökan. Vi gör i stort samma analys vad gäller de...

Försörjningsstödet ska delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.

Region Gotland har sedan gammalt av rutin betalat ut försörjningsstöd till mannen i familjen. Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill...

Centerpartiet och Liberalerna välkomnar försvarets återetablering på Gotland.

Centerpartiet och Liberalerna reserverar oss och avslår regionstyrelsens yttrande om avslag på Försvarsmaktens ansökan om nytt miljötillstånd för Tofta skjutfält till förmån för eget yttrande. Förslag till yttrande från C och L angående miljötillstånd för Tofta skjutfält  

Eva Nypelius på näringslivsfrukost i Ljusgården på Visborg. Vi pratar om vikten …

Eva Nypelius på näringslivsfrukost i Ljusgården på Visborg. Vi pratar om vikten av goda attityder till, och samverkan med varandra för att nå ett gott företagsklimat för Gotland framåt! #gotland #företagsklimat #tillväxt #möjligheter #näringsliv #framåt Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot centerpartietgotland Källa:...

Idag är det Världsmiljödagen! Med anledning av det delar Centerpartiet Gotland u…

Idag är det Världsmiljödagen! Med anledning av det delar Centerpartiet Gotland ut vårt Miljöpris. I år fick Willys Visby det, för sitt arbete mot matsvinnet. De donerar det som inte går att sälja till natthärbärget Birkagården. #världsmiljödagen2018 #matsvinn #klimat #hållbarhet #willys #ckampanj Detta inlägg...

Nära vård på Gotland!

Oavsett var du bor ska du kunna känna en trygghet och ha tillgång till samhällsservice med kvalitet. Det gäller till exempel en tillgänglig och nära vård. Det skall vara tryggt att åldras på Gotland med tillgång till olika boendeformer och hjälp i hemmet när...

Närodlad politik för Gotland framåt!

Grunden till att både stad och land utvecklas är att det finns jobbmöjligheter, att företagen upplever det enkelt att anställa - och att det finns bostäder! Tack vare Centerpartiets förslag om dubbel markanvisning byggs det nu bostäder i Hemse och Klinte! Gotland behöver ett...

Centerpartiet på Gotland smygstartar Sverigeturnén om skogen och äganderätt. Riksdagsledamot Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet besöker Gotland måndag den 21 maj och träffar skogsägare. Centerpartiet ser ett ökande hot mot äganderätten när det gäller nyckelbiotoper, artskyddsförordningen och fjällnära...

Vi smygstartar Sverigeturnén om skogen och äganderätt. Kristina Yngwe, riksdagsl…

Vi smygstartar Sverigeturnén om skogen och äganderätt. Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, besöker idag Gotland. #äganderätten #skog #centerpartiet Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot centerpartietgotland Källa: Centerpartiet Gotland, Gotland

Gotland behöver förändring och förnyelse!

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna, vill se ett Gotland som frodas och utvecklas. Den nuvarande politiken kan inte fortsätta. För att långsiktig klara en bra service till gotlänningarna krävs ett ledarskap som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar se de problem och utmaningar som...