Start Partners - Sverigedemokraterna Gotland

- Sverigedemokraterna Gotland

SD-Gotland besöker Cementa i Slite

SD-Gotland besökte torsdagen den 5 maj Cementa i Slite,Cai Holmstedt hade tagit kontakt med Cementa ang. ett besök för att få en bild av deras syn på natura 2000 och hur det kan påverka Cementas framtid beträffande kalkproduktion. Vi var 7 st från SD-styrelsen...